Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

TƯỞNG LÀ...


(Tưởng rằng đẹp mộng hoàng hoa

Nào hay duyên mỏng chỉ là vậy thôi!
Chỉ Là Vậy Thôi! – Thơ Ngô Chí Trung)


1.
TƯỞNG  là áo nhạt màu thu
RẰNG  con bướm bỏ nhánh mù u bay
ĐẸP  khi nhớ tháng mong ngày
MỘNG bàn tay cột bàn tay tơ hồng
HOÀNG  hôn ngóng phía hừng đông
HOA  lòng tỏa ngát hương bồng bềnh thơ.

NÀO  về dệt tiếp ước mơ!
HAY  đâu tiền kiếp tràn bờ mưa Ngâu
DUYÊN tương tư khúc tình sầu
MỎNG  manh áo buổi qua cầu gió bay
CHỈ  còn đây chút tình hoài
  trăm năm đã tàn phai kiếp người
VẬY  rồi nhạt sắc thắm tươi
THÔI  nhờ men rượu cho rười rượi say.

2.
TƯỞNG  là tơ buộc cổ tay
RẰNG  thương rằng nhớ tháng ngày trông mong
ĐẸP  vầng trăng chiếu bên song
MỘNG ngân nga tiếng tơ lòng ngẩn ngơ
HOÀNG  hôn ở phía đợi chờ
HOA  đời ngan ngát vườn thơ ngạt ngào.

NÀO  ai biết chuyện ngày sau!
HAY  đâu tình đã bạc màu thời gian
DUYÊN tơ cũng lỡ cung đàn
MỎNG  tang cái thuở nồng nàn yêu xưa
CHỈ  còn lướt thướt cơn mưa
  buôn buốt lạnh hương thừa rớt rơi
VẬY  mà trăng lặn cuối trời
THÔI  đành tiễn biệt người vời vợi xa.

Tưởng rằng đẹp mộng hoàng hoa
Nào hay duyên mỏng chỉ là vậy thôi!


Ngô Chí Trung
   07-9-2019


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét