Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Ngày về                

      Ngày về tìm tuổi thơ ngây
Nắng nghiêng giọt nắng, hoa đầy cánh hoa.
      Ong vờn bướm lượn la đà
Thoảng đâu đó bóng ngày xa thuở nào.
      Cánh cò lấp lánh ca dao
Đẫm trong tiếng mẹ nao nao ru hời.

      Ngày về bỏ lại cuộc chơi
Buông vòng danh lợi một thời lao xao.
      Thói đời lẫn lộn vàng thau
Tung hô trước mặt, bẫy rào sau lưng.
      Sang hèn vinh nhục cũng từng
Cõi người dâu bể trầm luân đã nhiều.

      Ngày về ẩn chốn tịch liêu     
Câu thơ bầu rượu sớm chiều thong dong.
      Phủi tay rũ nợ tang bồng
Sông quê rửa sạch bụi hồng lấm lem.
      Ngày về nếu gặp lại em
Thăm bờ bến cũ say mèm hương xưa.

      Tuổi mình biết đủ hay chưa?
Đời bên kia dốc chắc vừa tàn phai!

                Ngô Chí Trung
                    25-7-2015