Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Chút gì để nhớ
Gởi em chút nắng Nha Mân.
Chút mưa Sa Đéc trong ngần phố hoa.
Chút hương nhãn chín quê nhà.
Chút xao xác vọng tiếng gà gáy trưa.
Chút trầm lặng bến sông xưa.
Chút cơn gió khoắng sóng đùa lao xao.
Chút lời ru điệu ca dao.
Chút vương vấn nhớ chênh chao bên cầu.
Chút thương kỷ niệm ban đầu.
Chút vôi đủ để cau trầu thắm say.
Mời em nếm một chút này.
Chút thơm thảo với chút cay, chút nồng.
Mai ngày về chốn bụi hồng.
Chút gì để nhớ trong lòng, hỡi em!Ngô Chí Trung