Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

DỖ DÀNH


(Yêu nhau cau bảy bổ ba,
      Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.)
                                            Ca dao.

Cũng đành lòng vậy thôi em.
Bỏ ngoài tai những lời gièm tiếng pha.
Yêu nhau cau bảy bổ ba.
Thị phi là chuyện người ta thường tình.
Em giận, nét mặt mất xinh.
Em vui, dáng vẻ càng nhìn càng tươi.
Cau bảy chớ bổ làm mười.
Dỗi làm chi để… nụ cười hắt hiu.
Em hờn, anh cũng buồn thiu.
Nghe lòng thắc thỏm sớm chiều ngẩn ngơ.

Anh xin, chớ giận vu vơ.
Em hờn dỗi khiến vần thơ nát nhàu.
Thôi em! Đừng dỗi hờn nhau.
Để yêu thương mãi tuôn trào thành thơ.

                                   Ngô Chí Trung
                                      29-12-2014
(Đã in trong tập thơ Tình Nắng, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn , 2016)